Disclaimer

Algemeen

Het Westerhonk, onderdeel van de 's Heeren Loo Zorggroep, hierna te noemen Het Westerhonk, verleent u hierbij toegang tot www. hetwesterhonk.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Het Westerhonk en derden zijn aangeleverd. Het Westerhonk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Westerhonk. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Westerhonk. Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Westerhonk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.