Eerste paal nieuwbouw Het Westerhonk

06-10-2016

Op woensdag 5 oktober is een begin gemaakt met de bouw van een multifunctioneel pand van ’s Heeren Loo Het Westerhonk in Monster. Een van de toekomstige bewoners van het nieuwe gebouw mocht die woensdag op de knop drukken om de eerste paal de grond in te slaan. Uniek aan het pand is dat het een woon-, werk- en behandelfunctie krijgt. “In dit nieuwe gebouw combineren we de zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking met alle (para)medische en ondersteunende diensten,” zegt Astrid van der Voort, regiodirecteur van Het Westerhonk, “zo organiseren we de zorg dicht bij de mensen die het het hardst nodig hebben.”

Naast woningen voor cliënten komen er aan de Vijverweg 15 ook een polikliniek, het expertisecentrum Advisium en verschillende therapie- en behandelruimtes voor onder andere logopedie en bijzondere tandheelkunde. Ook komen er kantoren voor ondersteunende diensten en het management van Het Westerhonk. “Om beter en sneller te kunnen reageren op de vragen en ontwikkelingen van onze cliënten organiseren we onze bedrijfsvoering om hen heen,” vervolgt Van der Voort, “zo kunnen we integraal en multidisciplinair werken aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.”

De nieuwbouw wordt gerealiseerd volgens een nieuw en duurzaam huisvestingsconcept. De verschillende woonvormen zoals studio’s en appartementen zijn zo ontworpen, dat ze in de toekomst gemakkelijk kunnen worden aangepast. Zo kunnen studio’s eenvoudig omgebouwd worden naar appartementen voor bewoners, die zelfstandiger kunnen gaan wonen. “Op deze manier kunnen we de nieuwe woningen jarenlang flexibel gebruiken,” besluit de regiodirecteur, “en gaan we dus niet alleen slim met ons budget om, maar bouwen we ook heel duurzaam.” Het nieuwe gebouw moet halverwege 2017 klaar zijn.

Eerste paal nieuwbouw Het Westerhonk

Deel deze pagina op: