‘Gasloos’ wonen & werken op Het Westerhonk

10-01-2018

Veel gemeenten zoeken naar mogelijkheden om wijken onafhankelijk te maken van het gebruik van aardgas. Ook gemeente Westland oriënteert zich op deze ontwikkeling naar ‘gasloos samenleven’ in woongebied en woonzorgpark Het Westerhonk. ‘s Heeren Loo omarmt dit initiatief, vanuit haar zorghart en duurzaamheidgedachte. Want als instelling zorgen we niet alleen voor goede en veilige omstandigheden om te wonen, werken en recreëren voor bewoners en hun familie, medewerkers en bezoekers. Ook willen wij actief bijdragen aan een toekomstbestendige wereld, voor de kinderen van elkaars kinderen. Daarbij is Het Westerhonk, als tweede grootste werkgever en meest groene omgeving in Westland, voorstander van een optimale en duurzame samenwerking met haar partners.

Uniek in Nederland

Gemeente Westland is landelijk een aangewezen locatie om het voortouw te nemen in deze verkenning. Want nergens in Nederland is er zo dicht onder de oppervlakte een geschikte laag om warmte te winnen voor woningen en bedrijven, als alternatief voor het gebruik van gas. Dit is onderdeel van de ‘warmterotonde Zuid-Holland’. Als we straks daadwerkelijk overgaan op het volledig gasloos wonen en werken op Het Westerhonk, dan is dit een primeur voor ’s Heeren Loo. Wat zou het mooi zijn om dit samen als voorloper te realiseren. 

Informatie naar buren

Gemeente Westland organiseerde op 15 januari een bijeenkomst voor alle buurtbewoners en belangstellenden op Het Westerhonk. De eigenaren van de koopwoningen en de huurders via de woningcorporaties kregen informatie over dit initiatief, antwoorden op hun vragen en konden meedenken. We houden je uiteraard op de hoogte van de voortgang, de beslissingen en eventuele consequenties. Hieronder krijg je alvast enkele antwoorden op mogelijke vragen.

Waarom ‘gasloos samenleven’?

Er zijn allerlei redenen voor de landelijke opgave naar een gasloze samenleving in 2050. Bijvoorbeeld omdat aardgas schaars is en bij verbranding zorgt voor uitstoot van broeikasgassen. Voor minder luchtvervuiling en milieubelasting staan de ontwikkelingen niet stil en bovendien hebben de alternatieven geen invloed op je woon- en werkgenot.

Waarom op Het Westerhonk?

Het Westerhonk is samen met woongebied Polanen een gebied van beperkte omgang. En het bevat zowel particuliere koop- en huurwoningen als zorgwoningen en werkplekken bij één en dezelfde werkgever. De gemeente kiest bewust voor een verkenning in dit gebied, waarna een succesvolle aanpak kan gaan gelden voor andere wijken en ondernemers.

Wat betekent ‘gasloos’ nu eigenlijk?

Via de gasleiding en cv-ketel verwarmen we woningen en kantoren. Zonder gas moet dat straks anders en zijn ook de gasleidingen onder de grond niet meer nodig. De netbeheerder, met de gemeente als grootaandeelhouder, zorgt voor goede alternatieven. Dit kan een nieuwe warmtebron in de directe omgeving van Het Westerhonk worden. ’s Heeren Loo heeft alle vertrouwen in deze technologieën, is actief betrokken bij de verkenning en is bereid hierin te investeren. Zo zijn drie gebouwen aan de Landweg waarin 100 cliënten wonen, al volledig losgekoppeld van de gasleiding. Ook wordt er standaard gekookt op elektrische kookplaten in plaats van gasfornuizen, maar dat kan bij particuliere woningen anders zijn.

 

‘Gasloos’ wonen & werken op Het Westerhonk

Deel deze pagina op: