”Goed voorbereid zijn als er ooit wat gebeurt”

19-02-2018

Raymond Langelaar is ooit begonnen als kok op Het Westerhonk en vervolgens via de zorg aan de slag gegaan als preventiemedewerker. Daarnaast is hij lid van het Regionaal Calamiteiten Management Team (RCMT). Dit team komt in actie als er een groot incident plaatsvindt op Het Westerhonk. Raymond vertelt erover.

Wat en wie is het Regionaal Calamiteiten Management Team?

Raymond: ”Het RCMT is het calamiteitenteam wat wordt ingezet bij grote incidenten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een pandemie, stroomstoring of brand. De regiodirecteur, de manager Zorg, de preventiemedewerker, Personeelszaken, Communicatie en een secretaris vormen dit team. Wij werken samen met het RCMT van regio Noordwijk. Een van de regiodirecteuren is om toerbeurt voorzitter.”

Stel er ontstaat zo’n groot incident, wat gebeurt er dan?

Raymond: “Het calamiteitenteam BHV wordt als eerste ingezet bij een incident. Zij gaan meteen aan de slag op de woning/dagbesteding om de continuïteit van de zorg te borgen. De regiodirecteur beslist of het incident dermate groot is dat het RCMT bij elkaar moet komen. We gaan dan naar een crisisruimte bij de afdeling Facilitair. Hier ligt het crisisplan en allerlei andere spullen die we nodig zouden kunnen hebben zoals computers, telefoons, de terreinplattegrond en een lijst met de cliënten. Onze eerste prioriteit blijft de continuïteit in de zorg, dus daar gaan we naar handelen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd zuurstof beschikbaar zijn voor hen die dat nodig hebben. Daarvoor hebben we een aggregaat, die we kunnen gebruiken als de stroom uitvalt. Als er een evacuatie nodig is naar een andere locatie, werken we samen met ziekenhuizen, ambulancevervoer, brandweer en politie. Zodat de cliënten die medische zorg nodig hebben, dit ook onderweg kunnen krijgen. We maken samen met brandweer, politie en de geneeskundige dienst gebruik van een COPI (Commando Plaats Incident) op het terrein. Van hieruit hebben we lijntjes met de hulpdiensten die we nodig hebben.”

Waar gaan we naar toe als er geëvacueerd moet worden?

Raymond: “We hebben twee evacuatieruimtes op Het Westerhonk: de sporthal en Samen. Als er cliënten geherhuisvest (voor iets langere tijd) moeten worden, gaan we naar ’s Heeren Loo locatie Willem van den Bergh in Noordwijk. Daarnaast kijken we als het nodig is of we bij hotels terecht kunnen. Dit gaat in samenwerking met de gemeente Westland, zij zijn verantwoordelijk bij zo’n groot incident. Ook hebben we afspraken met vervoerder De Roo. Bij crisissituaties zullen zij ons bijstaan met vervoer van cliënten. Zij kunnen daarvoor ook andere vervoersmaatschappijen inschakelen, zodat zij acuut vervoer in kunnen zetten. Mocht dat niet lukken, dan kan de overheid vervoer vorderen bij bijvoorbeeld busmaatschappijen.”

Wordt er ook geoefend door het RCMT?

Raymond: “Het RCMT oefent minimaal een keer per jaar. De ene keer in Monster en de andere keer in Noordwijk. De betreffende regiodirecteur is dan voorzitter. We bootsen dan een crisissituatie na. Tijdens zo’n oefening ga je echt in je rol zitten. Iedereen heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Team Communicatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de juiste mensen snel en goed geïnformeerd worden en dat de pers te woord wordt gestaan. Als familieleden van medewerkers geïnformeerd moeten worden, schakelen we HR in. De secretaris legt alle afspraken en tijdslijnen vast, zodat we tussentijds kunnen evalueren. Maar een ding hebben we allemaal goed voor ogen: de continuïteit van de zorg voor de cliënten, daar handelen we naar. Het is goed om dit jaarlijks te doen, zodat iedereen goed weet wat zijn rol is en we goed voorbereid zijn, als er ooit wat gebeurt.”

Is er wel eens een ramp of crisissituatie geweest op Het Westerhonk?

Raymond: “Gelukkig heeft het RCMT nog nooit in actie hoeven komen. Er is een keer wateroverlast geweest in 1998, maar toen bestond de RCMT nog niet. De vijver liep over en het terrein stond volledig onder water. Cliënten konden niet meer naar dagbesteding of poli. Met een Jan Plezier en een brandweerwagen hebben we cliënten en medewerkers van A naar B gebracht. De schapen op de boerderij moesten gered worden. Zandzakken moesten neergelegd worden. Toen hebben we het met elkaar opgelost, dan zie je de kracht van de organisatie."

”Goed voorbereid zijn als er ooit wat gebeurt”

Deel deze pagina op: