Landelijke jobcoachdag 's Heeren Loo

04-10-2018

Het hebben van een baan is ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking belangrijk. Zelf geld verdienen, zelfstandig zijn, nieuwe dingen leren. Maar het vinden en behouden van een baan of stageplaats kan soms best lastig zijn. Daar helpen de jobcoaches van ’s Heeren Loo hen bij. Elk jaar komen de jobcoaches van alle regio’s van ’s Heeren Loo bij elkaar om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en om kennis op te doen. Dit jaar organiseerden de jobcoaches van Het Westerhonk dit bij Fort 1881 in Hoek van Holland, de plek waar zij een aantal cliënten aan een werkplek hebben geholpen en waar de afdeling Terrein & Groen van Het Westerhonk samen met cliënten het onderhoud en maaiwerk verzorgt. 

Werkend leren

Het thema van de dag was ‘werkend leren’. Met werkend leren willen we jongeren de kans bieden in de praktijk certificaten op MBO niveau te halen door samenwerking met erkende leerwerkbedrijven. Een prachtig initiatief voor jongeren die moeite hebben om in de schoolbanken hun diploma te halen.

Tijdens de dag presenteerde Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven het ‘Boris praktijkloket’ een website waar werkprocessen beschreven staan per bedrijfstak waar de jongere toetsen kan maken om uiteindelijk een praktijkcertificaat te behalen. Wat bijdraagt aan het vinden, ontwikkelen en behouden van werk. Medewerkers van Het Westerhonk lichtten vervolgens toe hoe ’s Heeren Loo dit wil gaan inzetten en dat we onderzoeken of en hoe dagbestedingsplekken binnen ’s Heeren Loo geschikte leerwerkbedrijven voor onze jongere cliënten kunnen worden.

Werkfit

Na de lunch mochten de deelnemers even uitwaaien op de watertaxi om alle informatie te verwerken. Daarna waren ze klaar voor het middagprogramma waarin het landelijk Platform Arbeid ze meenam in de stappen die we kunnen gaan zetten naar aanleiding van de erkenning van het UWV om Werkfit trajecten te begeleiden. Met als doel cliënten fit te krijgen voor werk, waarbij we kijken naar de belemmeringen die er zijn om aan het werk te gaan, maar vooral naar de kansen. De jobcoaches zijn erg blij met deze samenwerking!

Academie voor Zelfstandigheid

De dag werd afgesloten met een presentatie door de ‘academie voor Zelfstandigheid’ over hoe op Het Westerhonk is gestart met de opleiding Woonhulp (niv 0) in samenwerking met een Praktijkonderwijs en gemeente. Zij hebben binnen ’s Heeren Loo een stageplek gekregen in samenwerking met de afdeling Vrijwilligerswerk. Vier laatstejaars leerlingen nemen hieraan deel en krijgen na het behalen van het certificaat ‘Woonhulp’ baangarantie binnen de zorg met jobcoachondersteuning van ’s Heeren Loo.

Landelijke jobcoachdag 's Heeren Loo

Deel deze pagina op: